Brecindon

Brecindon – Huvudstaden

Brecindon är staden där vår saga utspelas. Här ligger det uråldriga palatset Ostamar vilket är herresäte för Kung Morwar Worsul. Han härskar över hela Peragion från den vita tronen och har gjort så sedan hans äldre bror Rolane gick ur tiden barnlös för snart tio år sedan.

Palatset är beläget på den ö som stora delar av staden är byggd på. Upp bland husen sträcker sig Ostamars kärntorn över hundra famnar upp i luften. Runt kärntornet står endast tre av de en gång fyra flanktornen kvar. Mellan dessa sträcker sig en hög mur av vit sten som separerar stadens strävsamma borgare ifrån det månghövdade hovet. Kring palatset på ön, som har samma namn som staden, finns byggnader med mycket varierande ålder. Här finns de i trä nybyggda hantverkarhusen på den norra sidan till de ur sten huggna fiskebodarna vid den södra stranden. Femhundra fot längs med paradgatan ifrån palatsporten öppnar sig Kandaketorget i vars centrum det uråldriga Galarungtemplet ligger. Kring det runda torget finner vi viktiga byggnader såsom, det Minarctanesiska konsulatet, det kungliga biblioteket samt det nybyggda borgarhuset i vilket Brecindons råd sammanträder. Templet är öns absoluta centrum och torget fungerar som fästet för det nav av gator som sprider ut sig i staden. Kandaketorget är fritt från kommers, man kallar det myntfredat och här finner man istället de intellektuella debattera kring stjärnornas rörelser samt de pilgrimer som kommer för att befinna sig i närheten av de drakliga relikerna.

Den enda boulevard som fortsätter rakt över och vidare förbi torget är den med järn klädda paradgatan, den löper från palatset hela vägen över ön ner till den i öst belägna hamnen. Längs med denna finns ett stort antal prominenta residens, men här finner vi även bland annat Vitrevs sångspelhus och Stadsmedikus Dreim O’Hessts hospital.

Ifrån Kandaketorget i nordlig riktning ringlar sig Ormapassagen, och när man passerat den krök vilken lämnar templet utom synhåll börjar handelsmyllret. Här finns grodhandlarna, lotteriförsäljerskorna och de godaste pirogerna. I stånden finns Peragions bästa fynd och deras säljare vet hur de ska göra den bästa förtjänsten. Desto närmre den norra stranden vi kommer desto mer kommer vi in i hantverkarkvarteren. Som ett naturligt centrum i det som kallas Hantverkarstan, finns Skråatorg.

Väster om Hantverkarstan i skuggan av Ostamar ligger det fallna flanktornet. Det ligger inhängnat av en fyra meter hög mur som patrulleras på utsidan. Ingen vettig människa vågar sig in där. Det fungerar som dårhus och fängelse för den värsta sortens förbrytare.

Söder om torget ligger Stadens finare kvarter. De flesta byggnaderna är byggda med fler våningar och inklämt i kvarteren finns flera små vackra parker. Finhantverkare såsom Pepri Guldsmed och Urmakar Ulzeck Ura har här sina boutiquer med tillhörade verkstäder. Vid den västra stranden finns insprängt i bergväggen, som sträcker sig upp från Amners vatten, ett stort antal grottor insprängda. Dessa är förbundna i ett stort och komplext tunnelnät som sträcker sig långt in i Brecindons underjord. Tunnlarna fungerar som katakomber, men även som naturliga kloaker under stora delar av staden. Alla gångar in i Ostamar är sedan länge förseglade.Längs den västra klippväggen ringlar en rad trappor och stegar ned till grottorna som också fungerar som bostäder för de adepter och noviser som ännu inte tillåts bo ute på Tempelklippan. Dessa är inte på något sätt primitiva utan levnadstandarden här är förvånansvärt god. Som ett centrum i novisernas grottkvarter ligger tavernan Nyckelhålet.

Ön Brecindon ligger i floden Amner. Där intill ligger också två mindre öar, Kastellholmen och tempelklippan. Kastelholmen är sammanknuten med Brecindon via en bro och likaså till fastlandet. Tempelklippan har två broar en som leder rakt in i palatset samt en som leder ner till staden. På tempelklippan finns en enorm staty (mer än 20 famnar hög) av Zeudon som med en fundersam enögd blick tittar in mot staden och håller ut båda sina händer i en beskyddande gest.

Söder om staden och floden ligger det bördiga Sörland. Traktens olika storbönder har sina privata färjeläger längs med flodbädden eftersom inget gods får transporteras över vandrarnas bro.

Fastlandet på den norra sidan om floden kallas Norra Land.

Zerathanska flyktingar som framställer salt

Brecindon

Acherons öde pastej pastej